Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Spanje Natuurlijk gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Spanje Natuurlijk op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking van STO Garant

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan Spanje Natuurlijk, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Spanje Natuurlijk.
Mocht Spanje Natuurlijk voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen komen, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Alleen een vakantiehuis huren? Kies dan zelf of je garantie wilt

Een pakketreis valt verplicht onder de garantieregeling. Bij reservering van alleen een of meer vakantiehuizen kun je aangeven of je deze onder STO Garant wilt laten vallen. De kosten daarvan bedragen 12 euro per boeking.

Let op: als je in het reserveringsformulier van een vakantiehuis niet aankruist dat je wilt deelnemen aan STO Garant, of dat niet expliciet doorgeeft voordat wij de reservering bevestigen, valt je reservering niet onder de garantie van STO Garant. Voorwaarde voor deelname aan de STO Garant is dat alle aanbetalingen verlopen via de derdengeldenrekening van Certo Escrow.

Scroll to top