Disclaimer

Spanje Natuurlijk besteedt veel aandacht aan de website, maar fouten kunnen altijd voorkomen.  Spanje Natuurlijk / España Natural is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. We behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie, ook niet van partijen waarmee wij samenwerken. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.

Copyright

Alle foto’s en artikelen op de website van Spanje Natuurlijk zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn daarom voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Spanje Natuurlijk is gevraagd.

Foto’s met vermelding ©MH vallen onder copyright van Maria Heijdendael Fotografie  zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Copyright: Maria Heijdendael Fotografie 2012.  maria@heijdendael.nl

De iconen van de social media vallen onder copyright van Lokas Software. Icons by Lokas Software.

 

Tratamos a todas las personas en las fotos para acercarse. ¿Está usted en una foto y no hemos alcanzado todavía? Por favor póngase en contacto con nosotros. info@spanjenatuurlijk.nl

Todas las fotos y artículos en el sitio web de Spanje Natuurlijk son protegidos por las leyes internacionales de copyright. Todos los derechos son reservados por tanto. Ninguna parte de las publicaciones escritas y digital puede ser reproducida en cualquier forma y / o públicas realizadas en cualquier forma, sin necesidad de consentimiento previo y por escrito de ‘Spanje Natuurlijk’.

Fotos especificando © MH son propiedad de María Fotografía Heijdendael. Están protegidos por las leyes de copyright internacionales. La reproducción está prohibida sin el permiso escrito del fotógrafo. Derechos de autor: Maria Heijdendael Fotografía 2012. maria@heijdendael.nl

 

 

 

 

 

Scroll to top